blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Yaşayan tüm canlılar niçin ölmek zorundadır?

Vücut içerisinde meydana gelen hemen hemen tüm işlevler, enzim ve hormon gibi esas olarak protein yapıdaki kimyasallar tarafından kontrol edilir. Düzgün şekilde işlev gören enzimlerin yapımının gerilemesi, aslında canlı organizmaların zamanla ölmesinin en büyük nedenidir. Enzimler, vücuda alınan besinlerin sindirilmesine, sindirilmiş bu besinlerin enerjiye çevrimine, hasarlı veya yaşlı dokuların tamiri için yeni yapısal protein ve yağların yapılmasına yardımcı olurlar. Hücre içerisinde enzimlerin “kodlanmasından” sorumlu olan DNA, çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen hasarları ve aksaklıkları her zaman düzeltir. Hücre içerisinde oluşan bu tip hatalar çoğunlukla bu şekilde düzeltilebilir, ancak hiçbir zaman 0 bir düzeltme gerçekleşmez. Bu nedenle, zaman içersinde, düzeltilemeyen hatalar ve aksaklıkların yüzdesi artar ve artık hücrenin fonksiyonları da aksamaya başlar. Bu durum da, hücrenin ölümü ile sonuçlanır.
Her canlı, belirli bir yaşam uzunluğuna sahiptir ve bu yaşam uzunluğu, türlere göre değişir. 300-400 yıl yaşayan canlılar olduğu gibi (balinalar ve kaplumbağalar), ömrü sadece birkaç saat olan canlılar (bazı böcekler) da vardır. Yaşam uzunluğu ve vücut büyüklüğü arasında tam olarak bir bağlantı kurmamız da mümkün değildir. Örneğin, vücut büyüklükleri birbirine yakın olan iki kuş türünü ele alalım. Tavuklar yaklaşık olarak 20 sene kadar yaşarken, puhu olarak bilinen bir baykuş türü 60-90 sene kadar yaşayabilmektedir.
Yaşlanmanın ve ölümün en önemli nedenleri arasında, protein metabolizmasında meydana gelen aksaklıklar ile metabolizma artıklarının (yağ ve boşaltım maddeleri) hücre içerisinde yığılması sayılabilir. Hücre yenilenmesi ve tamirinin etkinliğini yitirmesi de, dokuların yaşlanmasında en önemli etkendir. Zamanla ölen hücreler, yenilenemez hale gelir ve bu nedenle de vücudun işlevleri zayıflar.
“Gerontoloji”, yaşlanmanın nedenlerini araştıran bilim dalıdır. Yaşlanma sürecinde ortaya çıkan belirtileri ise “Simptomatoloji” adı verilen diğer bir bilim dalı inceler.