blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Yapılan binalar dünya ağırlığını arttırmakta mıdır?

Çok da düşünmeden "dünya dışından getirilen malzemelerle yapılmıyorsa artırmaz" şeklinde cevap vermek üzereyken bir an için şüpheye düştüm.

Şöyle ki, dünyadaki bir cismin ağırlığından bahsettiğimizde kütle çekimi dolayısıyla dünyanın o cisme uyguladığı çekim kuvvetinden bahsediyoruz. bu kuvvet dünya ve cisim arasındaki mesafenin karesi ile ters orantılı, kütleler ile doğru orantılıdır. kuvveti net olarak hesaplamak için integral kullanmak lazım ama kolaylık olsun diye dünyanın ve cismin şeklini, yoğunluğunu düzgün, düzenli kabul edelim; bu durumda en azından ağırlık merkezlerini bilmek yeterli olabilir.

Neyse, sadece dünyadaki malzemeleri bir yerden başka bir yere taşıyarak bir bina yaptığımızda dünyanın toplam kütlesinin değişmeyeceğini kabul edebiliriz, fakat dünyanın kütle merkezi artık bir miktar değişmiştir. dolayısıyla kendisi haricindeki herhangi bir madde ile arasındaki çekim kuvveti de, diğer maddenin kütlesi değişmiyorsa, kütle merkezleri arasındaki mesafe değişeceği için, bir miktar değişir.

Bu değişiklik kimin hayatını ne kadar etkiler? o da ayrı bir soru. bence burada insanı ilgilendiren kısım, az bilinen konuda çok ve kesin konuşmamak gerekliliğidir.