blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Türkiye’ye özgü hayvan türleri nelerdir (endemik hayvanlar)?

Ülkemizde yaşayan omurgalı endemik hayvanlar

Memeliler
Acomys cilicicus: Silifke dikenli faresi
Dryomys laniger: Kaya yediuyuru

Kuşlar
Sitta krueperi: Anadolu Sıvacısı

Sürüngenler
Lacerta cappadocica: Kapadokya kertenkelesi

Amfibiler
Rana holtzi: Toros kurbağası

Balıklar
Chalcarburnus tarichi: İnci kefali
Apanius burdiricus:
Salmo trutta abanticus: Abant alası
Salmo trutta labrax: Karadeniz alası
Aphanius anatoliae: Anadolu dişli sazancığı
Aphanius burdiricus: Burdur dişli sazancığı