blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Şimşek yerden yukarı doğru mu, yoksa bulutlardan aşağı doğru mu çakar?

Şimşek hadisesi, bulutta elektrik yükünün ayrışması ile ortaya çıkar. Bulutun gökyüzünde yüzükoyun gezindiğini düşünürsek, bulutun altı (yani dünyaya bakan tarafı) negatif elektrik yüklü (yani fazla elektrona sahip) iken, bulutun üst kısmı, pozitif elektrik yükünü yukarıya ve daha da yukarıdaki atmosfere doğru defeder. Dolayısıyla, dünyaya bakan yüzünde bu fazladan enerjinin tümü durmaktadır. Sonuçta, çok karmaşık nedenlerden ötürü, bulutun karın tarafına oranla pozitif yüklü olma eğilimindeki bu enerjiyi aşağıya, dünyaya doğru salar. Çakma başladığında, buluttan dünyaya doğru, gerçekten çok yüksek hızlarda (ışığın yaklaşık altıda biri hızında), bir dizi küçük elektrik akışı iner. Bu akışlara adım (step), aşağıya doğru çaktıkları yola da adım öncüsü (step leader) denir. Elektrik akışının aşağı doğru indiği bu yolda hava iyonize olur ve bu kanaldaki hava iyi bir elektrik iletkeni haline gelir. Böylelikle, bu belli belirsiz ve gözle görülemeyen adım öncüsü dünyaya çarptığında, buluttan dünyaya doğru havadan ibaret "geçirgen bir tel" meydana gelir. Şimdi artık elektrik yükü bu geçirgen tel aracılığıyla akabilecektir, ancak ilk hareket edecek akım, bu sanal telin en altında yani dünyaya yakın olan taraftadır. Onun içindir ki, artık gözle de görülebilen bir çakma aşağıda, yani dünyanın yüzeyinde başlayıp yerden YUKARI DOĞRU hareket eder! Bu geri dönüş çakması, çok parlak bir ışık ve yüksek bir ısı meydana getirir. Bu ısı havanın aniden genleşmesine ve dolayısıyla gök gürlemesine neden olur. Akımın bu kanalda aşağı yukarı gidip gelmesiyle, bu ardışık hareket tekrarlanıp durur.