blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Parlamento ingiltere’de köleliği ne zaman kanun dışı ilan etti?

6 Nisan 2010.

Birkaç küçük istisna dışında kölelik Britanya İmparatorluğu genelinde 1833 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.Ama anavatanda onu suç olarak görme gerekliliği hissedilmemiştir.

Domesday Kitabı’na göre,1067 yılında İngiltere’deki nüfusun yüzde 10′dan fazlası köleydi.Hayret verici olsa da,Normanlar dini nedenlerden dolayı köpeğe karşıydı.50 yıl içinde kölelik ortadan tamamen kalktı.Serflik bile (bir tür değişime uğramış kölelik) hızla azalmış, 1574 yılında Kraliçe I. Elizabeth son kalan serfleri de azat etmiştir.

Bu sıralarda Britanya sömürgeci olarak güçlenmekteydi, İngiliz beyefendilerinin dönüşte yanlarında siyahi bir uşak getirmesi çok moda olmuştu (ki tabii ki o da bir köleydi).Bu alışkanlık 1722 yılında Lord Mansfield tarafından mahkemelerce kanun dışı ilan edildi: ‘İngiltere’nin havası hiçbir kölenin soluyamayacağı kadar saftır’ demiş ve böylece İngiltere’de bulunan binlerce köle özgürlüğüne kavuşmuştu.

Kölelik, örf ve adet hukukuna göre İngiltere’de tartışmaya açık şekilde kanun dışı ilan edildi (bütün Britanya İmparatorluğu’nda olmasa da), ama Sorgu Hakimleri ve Ceza Hukuku Yasası kabul edilene kadar bu karar Parlamento tarafından uygulamaya konmadı.

Daha önceki Parlamento yasaları insan kaçırma, haksız tutuklama, cinsel sömürü ticareti ve zorla çalıştırılmayı ele almış, ama özellikle köleliği kapsamamıştı.Şimdi (6 Nisan 2010′da yürürlüğe giren) Sorgu Hakimleri ve Ceza Hukuku Yasası’nın 71. Bölümü’nde, bir insanı kölelik ya da kulluk’ halinde tutmak,Birleşik Krallık’ta 14 seneye kadar hapisle cezalandırılabilecek bir suç olarak kabul edilmiştir.

‘Kulluk’, erflik anlamına gelen bir başka kelimedir.Serf bir toprak parçasına kalıcı olarak bağlıdır, orada yaşamak ve çalışmak zorundadır, köle ise bir mal gibi alınıp satılabilir.Arada ince bir fark vardır: ‘Serf’ kelimesi aslında Latince servus kelimesinden gelir,ki bu da köle demektir.

Bugüne kadar konuya özel bir kanun olmayışı modern köle sahiplerini suçlamayı zorlaştırıyordu.Bir şeyi ‘ortadan kaldırmak’ başka,onu bir suç olarak göstermek başkadır.Kölelik,yıllar önce dünya çapında ortadan kalktığı halde,birçok ülkede ancak köle sahiplerini cezalandıracak kanunların ortaya çıkmasıyla gerçeklik değişmiş oldu.

Köleliğin eskide kaldığını ve modern Britanya ile ilgili olmadığını düşünseniz de,bugün dünyada 400 yıl boyunca okyanus aşırı köle ticareti vasıtasıyla Afrika’dan alınandan daha fazla köle var (27 milyon kadar).Göçmen işçilerin birer köle gibi çalıştırılıp zorla işçi olarak kullanılması (ki bu da Ceza Hukuku Yasası’nca suç kabul edilmektedir) günümüzün Britanya’sında çok yaygın.

1967 tarihli Ceza Hukuku gereğince;azarlamak,kulak misafiri olmak,gece sokaklarda müşteri aramak ve kavgaya davet etmek İngiltere’de tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Bir ülkede kulak misafiri olmanın suç sayılıp köleliğin sayılmaması insana tuhaf geliyor doğrusu.