blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Okyanusun en dibine ne ad verilir?

Okyanusların en derin noktalarına okyanus çukuru denmekte. Bu çukurlar, litosferin kimi yerlerinden kırılmasıyla oluşan levhaların, magmanın da etkisiyle hareket sonucu yaşanan levha tektoniğiyle oluşurlar. Okyanusal levhaların birbirlerine yakınlaşmaları sonucunda levhalardan biri diğerinin altına doğru girer. Litosferin, astenosferin içine doğru girdiği bu noktaya "dalma-batma" noktası denir. Okyanus diplerindeki derin çukurlar bu dalma-batma noktalarında oluşur. Dünya'nın en derin çukuru olan Mariana Çukuru, Pasifik levhasıyla Filipinler levhasının yakınlaşması sonucu oluşmuştur ve derinliği 10.916 m'dir.