blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Nasıl oluyor da cama kurşun işlemiyor?

‘Kurşungeçirmez cam’ deyimini hepimiz duymuşuzdur.Pek çok filmde zengin ya da korunması gereken insanların arabalarının camları kurşungeçirmezdir.Aynı şekilde makam araçlarının da camlarının kurşun geçirmediğini duyarız.Kırılgan bir madde olduğunu bildiğimiz camın kurşuna dayanabilmesi hepimizi şaşırtmıştır.Peki,nasıl oluyor da bunca hassas bir maddeye kurşun işlemiyor?

Kurşun geçirmez cam ile normal cam ilk bakışta birbirlerinin aynıymış gibi görünür, ancak görünüm benzerlikleri burada biter. Sıradan cam tek kurşunla kırılıp paramparça olur. Kurşun geçirmez cam ise, camın kalınlığına ve ateş edilen silahın cinsine göre bir ya da daha fazla kurşuna dayanabilecek ve kırılmayacak niteliktedir. Cama bu özelliği ne kazandırıyor?

Değişik üreticiler, farklı kurşun geçirmez camlar üretiyorlar ancak temel olarak üretim biçimi, sıradan cam tabakalar arasına polikarbon malzeme yerleştirilerek laminasyon yapmak olarak tanımlanabilir. Bu süreç sonucunda normal camdan daha kalın cam-gibi bir malzeme ortaya çıkar. Polikarbon sert ve saydam bir plastiktir, ve çoğunlukla da Lexan, Tuffak ya da Cyrolon gibi markalarla birlikte anılır. Kurşun geçirmez cam genellikle 7 mm ile 75 mm arasındaki kalınlıklarda üretilmektedir. Kurşun geçirmez bir cam parçasına doğru kurşun atıldığında kurşun camın dış tabakasını delecek ancak içerdeki polikarbon-cam malzemesinden yapılan lamine tabakalar kurşunun enerjisini soğurarak son tabakaya ulaşmasını engelleyecektir.

Kurşun geçirmez camın kurşun geçirmezlik marifetinin ölçüsü camın kalınlığı ile doğru orantılıdır. Tüfekten çıkacak kurşunları durdurmak için tabanca kurşunu için gerekli olandan daha kalın cam gerekir. Bu arada bir yanı kurşun geçirmez, diğer tarafı ise kurşun geçirir olan camlar da üretilmektedir. Bu tür camlar, kurşunlardan korunurken karşı tarafa doğru ateş edebilme olanağını verir. Bu tür tek taraflı kurşun geçirmez camlar, kırılgan bir tabaka malzeme ile esnek bir tabaka malzemenin laminasyonu sonucu elde edilir. Kırılgan tabaka dış tarafta, esnek tabaka ise iç taraftadır. Dışarıdan ateş edildiğinde kırılgan ilk tabaka kırılır ve bir miktar enerji bu aşamada soğurulur, sonra esnek olan ikinci tabakaya geçer ve malzemeyi delmeden esnetir ve bir miktar enerjisini de burada yitirerek durur. İçeriden ateşlenen kurşun ise tam tersine ilk olarak esnek tabakaya çarparak onu esnetir ve ilk darbeyle esnek tabakanın ardındaki kırılgan tabakanın kırılmasına neden olur. Bu arada esnek tabakayı da delerek hedefe doğru ilerler.