blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Molotof Neyi İcat Etmişti?

Molotof adını taşıyan ‘kokteyl’i icat etmemişti.Bu isim,hakaret olarak takılmıştı.

Vyacheslav Mikhailovich Skriabin (1890-1986), takma adı olan Molotof’u (molot Rusça ‘çekiç’ demektir) devrim öncesi Rusya’sından genç bir Bolşevik parti örgütçüsü ve yeraltı gazetecisi olarak çalışırken almıştı.Stalin’in en sadık yardımcılarından bir oldu,1930′larda Stalin’in yaptığı temizlikten kurtulan dört 1917 devrim hükümeti üyesinden biriydi.

Sovyet Dışişleri Bakanı Molotof,II. Dünya Savaşı başladıktan birkaç hafta sonra,Finlandiya’nın işgali için gizlice emir vermişti.İşgalin başlangıç safhasında radyolarda yapılan yayınlarda,Sovyet uçaklarının bıraktığı parça tesirli bombaların açlıktan kırılan halk için yiyecek paketleri olduğunu söyledi.

Fin direnişi Sovyetler’in beklediğinden daha güçlü çıkınca işgal 1940 kışında da sürüp öyle sona erdi.Finlerin gizli silahı ağzı fitille kapatılan şişeye doldurulan yanıcı madde sayesinde elde edilen,yangın çıkaran bir bombaydı.Bu fikir kısa süre önce İspanya,İç Savaşı’ndan galip çıkan General Franko’nun faşist birliklerinden almışlardı.Faşistler bu elle fırlatılan bombaları,solcu cumhuriyetçi hükümet güçlerinin kullandığı Rus yapımı tanıkları durdurmak için kullanmıştı.Finler bu bombalara ‘Molotof kokteyli’ adını taktı,bu ismin esprisi ‘yolladığı yiyeceklerle iyi gidecek’ olmasındaydı.Devlete ait bir votka damıtım tesisi sayesinde bunlardan 450 bin tane ürettiler.Ünleri yayıldı ve herkes onları ‘Molotof kokteyli’ olarak bildi.

Yiyecek yardımı gibi yalanlar Molotof’un tipik davranışlarından biriydi.Asker değil,propoganda konusunda yetenekli bir bürokrattı.Fin savaşı,1939 Ağustos ayında Naziler’le imzaladığı Molotof-Ribbentrop paktının bir sonucuydu (Von Ribbentrop,Almanya’da Molotof’la aynı makamdaki kişi,Almanya Dışişleri Bakanı’ydı).Bu gizli anlaşma SSCB ile Almanya’nın Polonya ve diğer Baltık Devletleri’ni bölüşmeleri için imzalanmış,savaş sona erene kadar da kamuoyuna açıklanmamıştı.Molotof böyle bir paktın varlığını mezara gidene kadar reddetti.Bu pakt sayesinde Almanlar Polonya’ya girmiş (böylece II. Dünya Savaşı başlamıştı),Ruslar da Finlandiya’yı işgal etmişti.Bu paktın imzalanması Molotof’un,22 bin Polonyalı subayın 1940′ın Mart ayında Katyn Ormanı’na katledilmesi için emir vererek,Polonya direnişinin kökünü kurutmasına izin vermiştir.

Almanya ile yapılan bu kısa ömürlü pakt Molotof’un tek mirası değildi.1930′lardaki Sovyet temizliği sırasında insanları ölüme göndermek için listeler yapmak da onun fikriydi,bu sayede süreç daha hızlı işleyecekti.1937 ve 1938 yıllarında kitle katliamı için 372 emrin altına şahsen imza attı -bu Stalin’inkinden bile fazlaydı- ve bu yüzden 43 bini aşkın insan hayatını kaybetti.

Vejeteryan,içki karıştı ve birinci baskı kitapların sıkı bir koleksiyoncusu (çoğu kitap daha sonra Gulag’a gönderdiği yazarlar tarafından ona ithaf edilmişti) olan Molotof son kalan Bolşevik’ti.Pişmanlık duymayan bir Stalin’ci olarak Mikhail Gorbachev’in perestroika (yeniden yapılanma) reformlarını ilan ettiği 1986 yılında öldü.Sovyetler Birliği bu reformlardan beş sene sonra dağıldı.