blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Kozadan ne çıkar?

Kelebek çıkmaz. Ama pervanelerin çoğu kozadan çıkar; ayrıca pireler, arılar, solucanlar ve örümcekler de öyle.

Koza bir yaratığın değişim geçirip hayatının bir başka evresine geçtiği, ipekten yapılma bir tür soyunma odasıdır. Örümcek yumurtası yavru örümcek, tırtıl ise pervane haline gelir. Kelimenin kökeni Yunanca böğürtlen anlamına gelen kokkos‘tur.

İpekböcekleri böcek değil, aslında tırtıldır. Yaklaşık bir aylıkken kendi salyalarının bir buçuk kilometrelik ipliğini vücutlarının çevresine özenle örmek için üç gün harcarlar. Kuruyan bu iplik onları ipekböceği larvasına dönüşmeleri sırasında emniyette tutmak için bir muhafaza halini alır. Ne yazık ki, tam da bu sırada ipekböceği çiftçileri tarafından toplanarak fabrikalara gönderilirler. Yarım kilo ipek elde etmek için 3.000 koza gerekir.

Yavru arılar, arı sütünden meydana gelen bir kozanın içinde gelişir. Onu yemek suretiyle dışarı çıkarlar. Pire larvaları ise kozanın içinde yetişkin hale gelir. Halınıza gömülmüş halde aylarca bekleyebilirler. Taa ki yakınlardaki bir hareketin oluşturduğu titreşim, üzerine atlanacak bir konak hayvanın geldiğini ilan edene kadar.

Solucan çiftleştikten sonra vücudunun etrafında gevşek bir korse halinde sertleşen bir mukus çıkarır. Pire larvaları ise kozanın içinde yetişkin hale gelir. Halınıza gömülmüş halde aylarca bekleyebilirler. Taa ki yakınlardaki bir hareketin oluşturduğu titreşim, üzerine atlanacak bir konak hayvanın geldiğini ilan edene kadar.

Solucan çiftleştikten sonra vücudunun etrafında gevşek bir korse halinde sertleşen bir mukus çıkarır. Yavaş yavaş solucan boyunca kayan bu kılıf yol üzerindeki jenital deliklerden yumurta ve sperm toplar ve sonunda tıpkı bir yelek gibi başından kayıp gider. Sonra uçları mühürlenerek limon biçiminde bir koza halini alır. Kozanın içinde, yumurtalar ile spermler bir araya gelip ceninleri oluşturur.

Örümcekler ise yumurtalarını çatlasınlar diye ipek bir torbaya koyarlar ve bu amaç uğruna en kalın cinsinden ipek örerler. Romanya’daki köylüler bunu yaralar için antiseptik bir sargı olarak kullanır.

Kelebekler koza örmez, onun yerine krizalit oluşturur (altın kaplamanın Yunanca’sı). Koza bir dış yapıdır, içindeki yaratığı korumak için tasarlanmıştır. Ama krizalit, yaratığın kendisidir. Oldukça sert olan dış kısmı tırtılın kelebek olmadan önceki son derisidir.

Yüzyıllar boyunca kelebek ve pervanelerin tırtıllarla hiçbir şekilde akraba olmadığı sanılmıştı. Ardından 1679 yılında Alman doğabilimci ve illüstratör Maria Sibylla Merian (1647-1717), Tırtıl: Harikulade Değişim ve Tuhaf Çiçek Besinler isimli bir kitap çıkardı. Kitapta 186 kelebek ve pervane türünün yaşam döngüsü ve değişimi ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Latince yerine Almanca yayınlamasından dolayı, o dönemin üzerinde en çok konuşulan bilim kitabı haline geldi.

Maria’nın bilimsel gözlem ve kayıt tutmaya elverişli yaklaşımı çoğu çağdaşının fersah fersah ötesindeydi. Buna rağmen keşifleri diğer bilimcilere eski “önoluşçuluk” teorisini (bütün canlıların zamanın başlangıcında aynı anda yaratılmış olması fikri) haklı çıkarmak için kullanıldı. Yetişkin kelebeğin oluşumu onun pupa biçiminde de varolduğu için, Adem ve Havva’nın onlardan sonra gelen bütün insanları çoktan biçimlenmiş halde içlerinde taşıdıklarını iddia ettiler -tıpkı birbirlerinin içinden çıkan Rus matruşkaları gibi.