blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Kleopatra nereliydi?

Yunan’dı.

Adının kelime anlamı ‘atalarıyla ünlü’ olan Kleopatra,Büyük İskender’in sağ kolu I. Ptolemaios’un (MÖ 303-285) soyundan gelmektedir.MÖ 325 yılında İskender öldüğünde Ptolemaios’un gösterdiği sadakat Mısır valiliği ile ödüllendirilmişti.Tıpkı İskender gibi Ptolemaios da Yunanistan’ın kuzeyindeki Makedonya’dandı.Makedonlarda krallık hep babadan oğula geçmiş,mutlak güce sahip kralları olmuştu.Güneyin filizlenen yeni fikirlerini hep hakir görürlerdi ve sonunda MÖ 322 yılında Atina’da demokrasiyi ezmişlerdi.Bu soydan gelen Ptolemaios MÖ 305 yılında kendini Mısır firavunu ilan ederek 275 yıl sürecek bir hanedan kurdu.

Ptolemaios’un sarayı Yunanca konuşur, işgalci bir yabancı güç gibi davranırdı, tıpkı Hindistan’daki İngilizler gibi.O soydan gelenler aynı zamanda Mısır’daki bütün diğer firavunlar gibi Tanrı kabul edilirdi, birbirlerine kenetlenmişlerdi.Bütün erkek varislerin adı Ptolemaios, kızlarınki Kleopatra ya da Berenice olurdu.Her şey aile içinde kalsın ve tebaları ile aralarındaki mesafe pekişsin diye, genelde kardeşler birbirleri ile evlendirildi.Bu yüzden Ptolemaios aile ağacını takip etmek neredeyse imkansızdır.

Örneğin,bizim bildiğimiz Kleopatra aslında VII. Kleopatra’dır (MÖ 69-30), onun annesi ise V. ya da VI: Kleopatra’dır.Bizim Kleopatra’nın babası,aynı zamanda kuzeni de olan kız kardeşi ile evlenen XII. Ptolemaios’tur (MÖ 117-51). Bu oldukça küçük bir gen havuzu idi.Kleopatra’nın sadece dört büyük büyük ebeveyni ve (on altı tane olabilecekken) sadece altı tane büyük büyük büyük ebeveyni vardı.Günümüze kalan heykel ve sikkeler Kleopatra’nın Shakespeare’ın tasvir ettiği kadar güzel olmadığını ortaya koymaktadır.Ancak,yüzyıllar boyunca süren akraba evliliğinin sonucu olan klasik Ptolemaios görünüşüne de -şişman ve pörtlek gözlü- sahip değildi.Ve,hiç kimse akrabalarından hangisinin onu doğurduğunu tam olarak bilmese de etnik olarak Makedonya’dan gelen safkan bir Yunan’dı.

Buna rağmen Mısır’la özdeşleşti.18 yaşında kraliçe olup yaklaşık 40 yıl boyunca hüküm sürdü.Mısır dilini öğrenen ve geleneksel Mısır elbisesi ile portre yaptıran ilk Ptolemaios oydu.İktidarına karşı olabilecek her tehdit karşısında acımasızdı.İki kardeşini öldürttü,aynı zamanda kocası olan üçüncü kardeşi XIII. Ptolemaios’u ortadan kaldırmak uğruna ülkeyi iç savaşa sürükledi.

Kıdemli saray mensupları Ptolemaios’u destekledi.Bunun üzerine Kleopatra, Jül Sezar’ı ayarttı.Kısa süre önce diktatör (Roma senatosunda üst düzey magistra) seçilen Sezar dünyanın en büyük ve en güçlü ordusunun komutanıydı.Birlikte bütün muhalifleri ortadan kaldırdılar.Sezar suikasta kurban gidince Roma’da iç savaş çıktı.Kleopatra bu sefer de onun yardımcısı Marcus Antonius’u baştan çıkardı.Bütün bunlar olup biterken makyaj malzemeleri ile ilgili bir kitap yazmayı da bildi.

Octavian (sonradan İmparator Augustus olacak) emrindeki Roma ordusunun,Marcus Antonius’u Aktium çarpışmasında (MÖ 31) yenilgiye uğratmasının ardından savaş sona erdi.Kleopatra’nın intihar ettiğini sanan Antonius kendini öldürünce,Kleopatra da kendini zehirledi (son araştırmalar işe engerek yılanlarının hiç karışmadığını göstermektedir).Kleopatra son firavundu.Romalılar o kadar çok Mısır altını ele geçirdi ki,Senato faiz oranlarını yüzde 12′den 4′e düşürdü.