blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Katırların üreme organları yani aktif bir erkeklik ve dişilikleri bulunur mu?

Katırlar, at ve eşeğin insanlar tarafından çiftleştirilmesiyle elde ediliyor. Daha doğrusu katır, erkek eşekle dişi atın çiftleştirilmesiyle elde edilir. Bunun yanında erkek atla, dişi eşeğin çiftleştirilmesinden de “bardo” denen katırdan daha küçük ve daha az dayanıklı bir hayvan daha elde edilir. Atların 64, eşeklerin 62 kromozomu bulunur. Çiftleştirme sonucu oluşan hayvanın kromozom sayısıysa 63 olur. 63 kromozomlu hayvanda bir kromozom eşleşemez ve açıkta kalır. Bundan dolayı kısırlık gibi bazı genetik bozukluklar görülür. Özetle söylersek, hem katır hem bardonun üreme organları (dişi - erkek) var, ancak üreme becerileri yoktur. Bu durum doğal koşullar altında hiçbir zaman gerçekleşmez. Bundan dolayı katır ve bardo bir tür olarak da kabul edilmez.