blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Hunlar hangi ülkeden çıkmıştır?

Ne Macaristan’dan ne de Almanya’dan… Gerçek Hunlar aslında bir kabileden ziyade orduydu. Yani hiçbir modern ülke onlardan geldiğini iddia edemez.

Hunlar, Avrupa’ya Orta Asya’dan MS 4. yüzyılda geldiler. Ve sadece 80 yıllık bir süre içinde Orta Asya steplerinden bugünkü modern Almanya’ya, Karadeniz’den Baltık Denizi’ne kadar yayılan bir imparatorluk kurdular. Küçük ve hızlı atlara biner, zamanlarının büyük kısmını onların üzerinde geçirirlerdi. Romalılar, Hunlar’ın at sırtında savaştığını, yemek yediğini, uyuduğunu ve diplomasi yaptığını söylerlerdi, o kadar ki yere ayak bastıklarında başları dönermiş.

Tam olarak nereden geldiklerini ya da hangi dili konuştuklarını bilmiyoruz, ama artık çoğu tarihçi onların birden fazla etnik köken barındıran, birçok dil konuşan bir ordu olduğuna inanıyor. Tek ortak noktaları büyük liderleri Atilla’yı (y. 404-453) olan sadakatleri ve atlı okçular olarak üstün teknikleriydi.

Atilla öldükten sonra üç oğlu birbirine düştü, imparatorluk da tıpkı kurulduğu gibi hızla parçalara ayrıldı. Ordularından arta kalanlar 454 yılında Got ve diğer Germen kabilelerinden oluşan bir ittifak tarafından Nedao Savaşı’nda (şimdi Batı Macaristan’da) bozguna uğratıldı. Herhangi bir Hun devleti olmadığından -yapıları, kanunları, kültürleri ya da ortak bir dilleri yoktu- onlardan geriye hikayelerden başka neredeyse hiçbir şey kalmadı. Avrupa ve Asya’da pek çok halk damarlarında Hun kanı dolaştığını iddia eder, asıl ima etmek istedikleri ise kahraman savaşçı-kral Atilla ile aynı soydan geldikleridir. Hunların ırksal çeşitliliği düşünüldüğünde bu anlamsızdır. Bugün Hunlar’ın bir yerde yaşadıkları söylenebilse, bu her yer olabilir.

19. yüzyıl İngiltere’sinde “Hun” kelimesi “Vandal” ile aynı anlama gelmekteydi: Anlamsız şiddet eylemleri yapan kimse. Ancak 20. yüzyıla gelindiğinde “Hunlar”, “Almanlar”la eş zamanlı kullanılmaya başlandı, ki bunu başlatan da bir Alman’dı. 27 Temmuz 1900′de Kayser II. Wilhelm, Çin’deki batı karşıtı harekete bir son vermek üzere toplanan koloni güçlerine katılan birliklerine sesleniyordu. “Boxer (kendilerine “Uyumun Hakkaniyetli Yumrukları” diyen hareketin alaycı Batılı adı) asileri”ne karşı merhametsiz olmaları gerektiğini söyledi. “Atilla’nın komutasındaki Hunlar” demişti, “bugün bile bilinen bir üne sahip. Almanya da Çin’de aynı şekilde hatırlanan bir isim olsun, böylece hiçbir Çinli bir daha Almanya’ya yan gözle bakmaya cesaret edemesin.”

I. Dünya Savaşı 1914 yılında patlak verdiğinde müteffik propagandacılar bu alıntıyı kullandı. The Times gazetesinin “Hunların Yürüyüşü” başlıklı başyazısı atmosferi belirlemişti. Almanları, eski zamanların barbarlarından bile daha kötü bir şekilde resmediyordu. Kayser’in aksine makale “Atilla’nın bile iyi bir yanı vardı” diye gürlüyordu.

II. Dünya Savaşı’na gelindiğinde “Kraut ve Jerry”, İngilizlerin Almanlar için kullandığı popüler lakaplar haline gelmişti. Ama iyi bir tarihçi olan Churchill hala “Hun” demeyi tercih ediyordu. 1941 yılında yapılan bir yayında Sovyetler Birliği’ndeki Alman işgalini, “Vahşi Hun asker kitleleri, emekleyen bir çekirge sürüsü gibi ilerliyor” diye tanımlamıştı.