blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Hindistan’daki dört ana din hangileridir?

Sırasıyla Hinduizm, İslam, Hıristiyanlık ve Sihizm. Ama Budizm yok: Budizm her ne kadar Hindistan’da doğmuş olsa da bu dinin anavatanı günümüzde Tibet’tir.

Geçerli son sayıma göre (2001): Nüfusun yüzde 80,5′i Hindu, 13,4′ü Müslüman, 2,3′ü Hıristiyan , 1,9′u Sih’tir. Hindistan nüfusunun dörtte üçünden fazlası kendisini Hindu olarak görmektedir, dünyadaki en eski inançlardan biridir bu. Hindistan’daki Müslümanların sayısı 145 milyon kadardır. Endonezya ile Pakistan’dan sonra dünyadaki 3. en kalabalık Müslüman topluluğudur. Hindistan’da yaklaşık 25 milyon Hıristiyan (İngiltere’de bu sayı 29 milyondur) ve 15 milyon Sih bulunur.

Hindistan’daki Budistler nüfusun sadece yüzde 0,7′ini oluşturur. Yeni Zelenda’da Budizm’i tercih edenlerin yüzdesi bile daha fazladır (yüzde 1,08). Jainist olarak da bilinen Hintli asketik kesimin yüzdesi daha da azdır: Yaklaşık yüzde 0,5. Hintli ateistler ise sayıca en az olanlardır: Sayıma göre nüfusun yüzde 0,1′i “belirsiz” olarak kayıt edilmiştir.

Budizm, Hindistan’da doğmuş ve bin yıl boyunca hızla gelişmiştir. Ama destekçilerinin büyük kısmı bugün Çin’de (her altı erkekten birinin Budist rahibi olduğu Tibet’te), Çinhindi’nde ve Japonya’da yaşamaktadır. Ayrıcı Sri Lanka’nın çoğunluk dinidir.

Budizm, MS 6. yüzyıldan itibaren zamanla Hindistan’da kaybolmuştur. Hinduizm onun uygulamalarını (vejetaryen olmak) ve en büyük tanrı olan Buda’yı kabul etse de, Budizm aslında inzivaya ve meditasyona dayalı bir dindi. Renkli ve savurgan Hindu festivalleri düzenleyerek popülarite sağlamayı seven Hintli hükümdarlar tarafından pek tutulmadı. 10. yüzyılda İslam’ın gelişi ile, Budizm sonunda “küçük azınlık” statüsüne indirgendi.

Ama bu küçüklük görecelidir. Hindistan’ın nüfusunun yüzde 0,7′si demek 7,5 milyon kişi anlamına gelir. Bu da dünyadaki en büyük dokuzuncu Budist topluluğudur.

Hindistan’da Budistlerin iki katı kadar Jainist vardır. Adının anlamı ” Büyük Kahraman” olan Mahavira (MÖ 599-527) Jainizm’i Kuzeydoğu Hindistan’da, adı “Uyanmış olan” anlamına gelen Buda (MÖ 563-483) ile yaklaşık aynı yer ve zamanda kurmuştur. Her iki adam da yüksek kasttan ailelere mensuptu ve her ikisi de ailelerini 30 yaşındayken terk etmişti. Mahavira bir asketik olarak yaşadı ve çoğu zaman çıplaktı.

Cansız şeyler de dahil olmak üzere evrendeki her şeyin bir ruhu olduğunu savunan Jainizm, doğası gereği ateist bir yapıya sahiptir ve Tanrı’nın varlığı konu dışı olarak görülür. Birinin canını almak günahtır. Geleneksel Jainist keşişler ağızlarını bir ağ ile örterek örümceklerin ağızlarına kaçmasını engeller ve yürüdükleri yolu nazikçe süpürerek böcekleri öldürmemeye çalışırlar.

Gandhi, Jainizm’den ciddi şekilde etkilenmiştir. Jainistlerin sembolü olan fylfot, eski bir İngilizce kelimedir ve daha çok swastika adıyla bilinen iyi şans işaretidir.