blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Hangi top daha yükseğe seker: çelik mi, cam mı, lastik mi?

Doğru cevap cam olacak. Onun ardından çelik top gelir, en sonda da lastik top vardır.

Bir top yere vurduğunda, aşağıya doğru olan enerjisinin bir kısmı darbe sırasında kaybolur. Bu enerji ya topun yüzeyi tarafından emilir ya da ısı olarak dışarı verilir. Genel kural olarak top ne kadar sertse o kadar az enerji kaybı olur (yumuşak toplar ezilir).

Bunun için sert bir zemin gereklidir. “Sekme” bir şeyin sadece sekmesi demek değildir, onun nereden sektiği de önemlidir. Yumuşak kumun üzerinde camdan ya da metalden bilye atacak olursanız ikisi de sekmez. Bütün enerji kuma iletilir. İkisinden birini çelik örsün üzerine bırakacak olursanız, aynı yükseklikten atılmış lastik bir toptan daha yukarı sekeceklerdir.

Bir nesnenin sekmesine verilen bilimsel isim “restitüsyon katsayısı”dır. Bir maddenin darbe sırasında kaybettiği enerjiyi ölçen bir skaladır. Bütün enerjinin kaybolduğu 0 ile, enerjinin kaybolmadığı 1 arasındadır. Sert lastiğin katsayısı 0,8 iken, camdan bir topun katsayısı 0,95′e kadar çıkabilir.

Tabii çarpma sırasında parçalanmaması gerekir. Çok ilginç şekilde kimse camın nasıl ve neden parçalandığını bilmez. 2005 yılında, camın akışı ve kırılması üzerine yapılan Üçüncü Uluslararası Atölye Çalışması‘nda dünyanın dört bir yanından gelen bilimcilerin hesaplarına rağmen fikirbirliğine ulaşılamamıştır.

Camın kendine has birçok özelliğinden biri de normal bir katı değil, amorf (şekilsiz) bir katı oluşudur. Eriyik halde bulunan cam o kadar çabuk katılaşır ki, molekülleri düzgün kristalize örgülerini oluşturacak vakti bulamaz. Bunun nedeni de içinde, silika (silikon dioksit) yapısıyla etkileşime girmek için çok az soda (sodyum karbonat) ve kireç (kalsiyum oksit) bulunmasıdır. Bunlar olmadan, silika çok daha yavaş soğur. Bu kimyasal olarak daha güvenilir ve düzgün olan -ama daha az işe yarayan- kuvarsı ortaya çıkarır.

Bazı bilimciler yeterince vakit tanınırsa -mesela milyarlarca yıl- cam moleküllerinin gerçek bir katı cisim oluşturacağını düşünmektedir.

Ama şimdilik sıkışmış arabalara benzerler, düzgün örüntüler meydana getirmek isteseler de yanlarında duran diğer araçlar yollarını tıkamış görünür. Altta yatan bu kaosun görünürdeki sonucu pürüzsüz, şeffaf ve gizemli camdır.