blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Evrim teorisi doğuysa, ahlak ve töreler nasıl evrimleşmiştir?

Evrim, iki olguyu gerektirir. Bunlardan ilki, her yeni jenerasyonun bir öncekinden farklı olması şansını doğuran mutasyonlardır. İkincisi ise, çevre şartlarına en iyi şekilde adapte olmuş olan bireylerin üremesini öngören doğal seleksiyondur. Bu iki koşulun var olması durumunda, tür de çevre şartlarına en uygun şekilde adapte olacak yönde evrimleşir. Ancak buradaki “.evre şartlarına en iyi şekilde adapte olma” durumu “daha güzel”, “daha güçlü” veya “daha zeki” anlamına gelmek zorunda değildir. Evrim teorisi bize, türlerin bugünkü hallerine hangi aşamalardan geçerek ve ne şekilde ulaştıkları hakkında bilgi verir. Ancak insanların bugünkü davranış şekilleri ve ahlak anlayışları konusunda bilgi sağlayamaz. Örneğin; insan tek bir tür olmasına rağmen, yeryüzünde konuşulan 100 üzerinde farklı dil bulunmakta. Bu farklılığın, evrimleşme ile bir ilgisini kurmaya çalışmak hatalı olacaktır. Beyin ve ses tellerinin yapısı ile ilgili olmasına rağmen diller, aslında kültürler arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır.
Kısacası, ahlak ve töreleri evrim teorisi ile ilişkilendiremeyiz. Bu kavramlar, biyolojik birer değer olmayıp, insanın sonradan kendisinin ortaya çıkardığı kültür değerlerinin bir parçasıdır. Biyolojik evrim bu tarz değerleri içermez, ancak farklı toplumlarda ortaya çıkmış olan farklı değerlerin açıklanması ile sosyal evrim ilgilenir.