blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Eski Roma’dan hangi dil konuşulurdu?

Latince değil,Yunanca konuşulurdu.

Lingua franca, iki insan anadillerini konuşmadıklarında anlaştıkları dile verilen isimdir.Roma hızla yayılan bir imparatorluğun başkenti ve bir milyonu aşkın kişi için ticaret merkeziydi.Roma’nın (Latium’un başkenti) anadili Latince olsa da, lingua franca‘sı (yani bir şeyler satın alırken ya da satarken ya da kısaca derdinizi anlatmaya çalıştığınızda kullandığınız dil) koine ya da ‘sıradan’ Yunanca’ydı.

Yunanca aynı zamanda şehirli elit kesimin eğitim için uygun gördüğü dildi.Entellektüel Romalılar kendilerini Yunan kültürünün mirasçıları olarak görürdü.Vergilius’un Roma’nın kuruluş destanını anlattığı Aeneid , çağdaş Roma’nın Homeros’un yazdığı mitik Yunanistan’dan ortaya çıktığını gözler önüne sermekteydi.Evde Yunanca konuşmak bir gereklilikti.Üst tabakadan olan Romalılar’ın okudukları şeyler hep Yunanca’ydı; sanat,mimari,bahçecilik,aşçılık ve moda konusunda özendikleri şeyler Yunan kökenliydi;öğretmenlerin ve ev çalışanlarının çoğu Yunan’dı.

Latince konuştuklarında ise bu bizim aşina olduğumuz klasik Latince değildi.Roma yerlileri ‘Kaba Latince’ dedikleri değişik bir dil kullanırdı.Kaba kelimesi, ‘sıradan’ ve ‘halktan’ anlamındaydı.Klasik Latince yazı diliydi,hukuk,hitabet ve yönetim için kullanılır,sohbetlerde asla konuşulmazdı.Roma ordusunun bütün Avrupa’ya yaydığı dil ‘Kaba Latince’ydi;İtalyanca,Fransızca ve İspanyolca gibi Latin dillerinin kökü olan klasik Latince değildi.

Kaba Latince yalnızca Latium’da konuşulan günlük dildi,bütün İmparatorluk’ta kullanılmazdı.Konstantinopolis çevresindeki Doğu İmparatorluğu’nun ve Güney İtalya’daki şehirlerin ilk dili Yunanca’ydu.Napoli adı (Latince’si Neapolis) Yunanca’dan gelir ( nea yeni, polis de şehir demektir).Bugün Napoli’deki yerel lehçe Neopolitana’da Yunanca’nın izleri görülür.Güney İtalya’daki 30 bin kişi ise hala Griko lehçesi konuşmaktadır.Modern Yunanca ve Griko,konuşanların diğerini anlayabileceği kadar birbirine yakındır.Akdeniz pazarında halkın seçimi Yunanca’ydı,Latince değil.

Lingua franca ise Latince değil aslen İtalyanca bir terimdir.11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Akdeniz’de ticaretle uğraşanların kullandığı dili ifade eder.İtalyanca’yı temel alarak Provansal,İspanyolca,Portekizce,Yunanca,Fransızca ve Arapça unsurları kullanılır, böylece herkesin anlayabileceği esnek bir yapıya kavuşur.

Lingua franca, ‘Fransızca dili’ demek değildir.’Frenklerin dili’ anlamına gelir. Araplar’ın,Hıristiyanlara ‘Frenk’ deme alışkanlığından türemiştir (tıpkı Hıristiyanların büyün müslümanlara bir zamanlar ‘Mağribi’ demesi gibi).Franji günümüzde hala Batılıları ifade etmek için sıkça kullanılan Arapça bir kelimedir.