blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

En çok Amerikan bayrağının yakıldığı ülke hangisidir?

Amerika Birleşik Devletleri.

Her yıl Amerika Erkek İzci Topluluğu ve Amerikan Lejyonu gibi askeri gazi örgütleri binlerce Amerikan bayrağı yakar.

Çünkü Amerikan bayrağının nasıl kullanılması gerektiğini kurala bağlayan BD Bayrak Kanunu’nun 176 (k) bendi şöyle der: “Sergilenme için artık uygun bir sembol olmayacak haldeki bayrak, vakur bir şekilde, tercihen yakılarak yok edilmelidir.” Bayrak yakma işi (resmi adı ile “emekliye ayırma”) her yıl Bayrak Günü olan 14 Haziran’da yapılır.

Kanun bayrağın “vakur bir şekilde” yakılmasına izin verdiği halde, başka, muhtemelen menfur emellerle “bayrağı kasten bozan, tahrif eden, fiziksel olarak hakaret eden, yakan, döşemede ya da toprakta tutan ya da üzerinde tepinen” kişileri sertçe bunu yapmamaları için uyarıyor ve kanuni cezalar koyuyor. Anayasa Mahkemesi 1990 yılında aldığı bir kararla bu kanunun “konuşma özgürlüğü”nü kıstıladığı ve böylece ABD Anayasası’nın Birinci Değişiklik’inin ihlal ettiği kararını almıştır. Yaniü, Amerikan Bayrak Kanunu size ne derse desin, Amerika sınırları içinde istediğiniz nedeni öne sürerek Amerikan Bayrağı’nı yakabilirsiniz.

Bayrak Kanunu kapsamlı bir belgedir. Diğer şeylerin yanında bayrağı düzgün katlama şeklini de kesin ayrıntılarla kurala bağlar. 12 kat yerinin nerelerde olması gerektiğini ve her bir katın neyi sembolize ettiğini gösterir. Ayrıca bayrağın, yastıkların ya da mendillerin üzerine işlenmemesi, “tavan kaplaması” olarak ya da herhangi bir şeyin alınması, tutulması, taşınması ya da teslim edilmesi için bir araç olarak kullanılmamasını açıklığa kavuşturur. Bayrak, reklam malzemesi olarak kullanılamayacağı gibi, bir “kıyafet ya da spor forması”nın bir parçasını da oluşturamaz.

Rivayet olunduğunun aksine, yere temas eden bayrağın yakılması gerekmez. Hemen koşup yakma seçeneğine başvurmadan önce örneğin biraz kirlenmiş bir bayrağı temizlemenin hiçbir mahzuru yoktur.

Yabancılar, Amerikalılar’ın bayraklarının esenliğine ilişkin titiz kaygılarını gülünç, hatta fetişist bulmaktadır. Ama başkanın hem devlet hem de hükümet başkanı olduğu Amerika’da törensel bir hükümdar gibi ulusu birleştiren sembolik bir lider yoktur. Birçok Amerikalıya göre bayrak bu rolü de üstlenmiştir, politik görüş farklılıklarına aldırmaksızın bütün vatansever yurttaşlar için partizanlıktan uzak bir toplanma noktası sağlar.

İşte bu yüzden Bayrak Kanunu’na göre Amerikan Bayrağı, “canlı bir varlık” olarak kabul edilir.