blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

El yazınız sizinle ilgili ne söyler?

Sizin kim olduğunuzu ortaya çıkarır ama neye benzediğiniz hakkında bir fikir vermez.

Yakın olduğumuz birinin el yazısını kolayca tanırız: Harflerin şekilleri, büyüklükleri ve eğimleri birbirleriyle tutarlıdır. Yazıbilimin iddiası ise daha büyüktür: Bir kişinin karakteri el yazısından tahmin edilebilir.

Bazı nedenlerden dolayı çok çekici bir fikirdir, ama bir kitabı kapağına ya da birini kıyafetlerine bakarak değerlendirmek kadar hatalıdır. Yazıbilim hakkındaki bütün araştırmalar şunu göstermiştir ki, bir adayın kişiliğibi tahmin etme konusunda 93 çoktan seçmeli sorunun kullandığı Meyers-Briggs Tip Belirleyici testinden çok daha az kullanışsızdır.

Bu nedenle İngiliz Psikoloji Derneği, yazıbilimi astroloji kadar “geçersiz” bulmaktadır. El yazısı testlerinin ortaya çıkardığı en güvenilir sonuçlar sizin kadın, erkek ya da intihara meyilli olup olmadığınız şeklindedir. 2010′da International Journal of Clinical Practice dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, intihar girişiminde bulunan 40 kişi üzerinde yapılan analiz, intihar girişiminde bulunmayan kontrol grubundaki insanlarla karşılaştırıldığımda yazıbilimsel sonuçlar kimlerin risk teşkil ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Yazıbilimi zihinsel bir rahatsızlığı ortaya çıkarmak için kullanmakla, kişinin satış konusunda yetenekle ya da güvenilir olup olmadığını anlamak için kullanmak arasında fark vardır. Buna rağmen İngiltere’deki birçok işyeri olası çalışanlarını incelemek için yazıbilimi kullanmaktadır. Bu yöntemin adayların yaşı, cinsiyeti, mensup olduğu ırk ya da inancını ortaya çıkarmak için bir kılıf olduğu şüphesi vardır. Aynı şekilde ABD2de işe alım görüşmelerinde yazıbilim kullanmak yasalara aykırıdır. Yazıyı yazan kişinin fiziksel ya da zihinsel yapısı hakkında bilgi edinmek için olmasa bile atılan sahte imzaların tespiti için bu türden tespitler kullanılabilir.

Kişilerin kimliklerinin saptanması gibi daha güvenilir sonuçların elde edildiği durumlarda, el yazısı analizleri sayesinden Al Capone (1899-1947) cezaevine gönderilmişti. Polis için çalışan bir muhasebeci olan Frank J. Wilson (1887-1970) hesap defterlerinde yasadışı bir kumar operasyonuna ait kayıtlar buldu. Edilen karın bir kısmı, “A” ya da “Al” isimli bir adama gidiyordu. Bu kişinin Al Capone olduğunu kanıtlamak için Wilson üç hafta boyunca, Capone’un Chicago’daki iş ortaklarının el yazısı örneklerini topladı. Sonunda bir banka makbuzunun üzerindeki yazının hesap defterindeki yazı ile uyuştuğunu fark etti. Wilson, defter kayıtlarını tutan muhasebecinin ( Louis Shumway adımda bir adamdı) izini, Miami’de köpek yarışlarının yapıldığı bir piste kadar sürdü. Onu, Al Capone’un aleyhinde ifade verme konusunda ikna etti. Bu sayede dokunulmazlık elde edecekti.

Soyguncu Dick Turpin de (1705-1739) el yazısı sayesinde yakalanmıştı. John Palmer sahte adıyla hapis yatarken, kayınbiraderinden yardım istemek için bir mektup yazmıştı. Kayınbiraderi altı penilik posta ücretini ödemediğinden mektup postaneye dönmüştü. Turpin’in aynı zamanda okul müdürü olan, postane müdürü onun elyazısını hem tanıdı. Kimliği ortaya çıkmıştı. Altı hafta sonra New York’ta halkın gözü önünde asıldı.