blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Dünya'nın yeni bir buzul çağına girme olasılığı nedir?


Dünya jeolojik tarihinin son 800 000 yıllık döneminde, her 100 000 yılda bir buzul donemi meydana geldi. Her buzul dönemini yaklaşık 8-10.000 yıl süren buzul arası dönemleri kesintiye uğrattı. Bu periyodik olaydan şöyle bir sonuç çıkıyor:
Buzul dönemleri 70-80.000 yıllık uzun bir süreç içinde giderek soğuyan bir iklim modeli yansıtıyor, havanın en çok soğuduğu, buzulların en kalın ve yaygın olduğu pik döneminde ise buzul arası dönem başlayarak buzul dönemi sona eriyor. 8-10.000 yıl gibi nispeten kısa süren buzul arası dönemde hava ısınıyor ve kıtaları işgal etmiş 2-3.000 m kalınlıktaki buzullar eriyerek tekrar kutuplardaki konumlarına çekiliyorlar.

Son buzul dönemi (Wurm) günümüzden yaklaşık 18.000 yıl önce pikine ulaşarak sona erdi ve dünyamız "post-Wurm" denilen buzul arası döneme girerek yavaş yavaş ısınmaya başladı. Halen bu dönemin içindeyiz. Eğer, Dünyamız doğal döngüsünü izlemiş olsaydı, buzul arası döneminin bitmiş olması ve, yavaş yavaş yeni bir buzul dönemine girmesi, yani havanın yavaş yavaş soğuması gerekirdi. Ancak iklim verileri iklimin giderek ısındığını ortaya koyuyor. Bu durumda, gelecekte yeni bir buzul dönemi görülmüyor, tam tersine içinde yaşadığımız buzul-arası donemin uzadığı ve atmosferin ısısının da giderek arttığı kesinleşiyor. Bunun nedeninin de son yüzyılda, insanoğlunun, endüstrileşme sonucu atmosfere daha çok sera gazı (karbon dioksit metan vb) salması olarak gösteriliyor.

Hava giderek daha çok ısındığına göre bu şiddetli kışlara ne demeli diye sorulabilir. Dünyanın yeni ikliminde genel bir ısı artışı olmakla birlikte uç (amplitut) değerlerde artış görülüyor. Yani, yazlar daha sıcak; yaz içinde bir kış, kış içinde bir yaz; iklimi kurak gecen bir yerin aşırı yağış alması; yağışlı bir bölgenin kuraklaşması, taşkınların, fırtınaların ve kasırgaların daha çok ve şiddetli olması vb. Bu durumun tarım ürünlerinde azalmaya yol açacağı, tüm canlıların hava şartlarına direncinin azalarak hastalıkların artmasına neden olacağı, deniz seviyesinin giderek yükselerek alçak kıyıl ovalarını su basacağı gibi olumsuz sonuçları olacak (olmaya başladı da). İyi çalışmalar dileğiyle