blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Çingeneler hangi ülkeden çıkmıştır?

Çingeneler ya da Romanlar, ne Mısır’dan, ne Roma’dan ne de Romanya’dan çıkmıştır. Onların atalarının yurdu Hindistan’dır.

Avrupa, Amerika ve Asya’ya yayılmış 10 milyon civarında Roman’ın olduğu tahmin edilmektedir. Romanlar’ın en yoğun olduğu yerler Orta ve Doğu Avrupa’dır. 14. yüzyılda Avrupa’ya ilk geldikleri zamandan beri birçok farklı isim ile yolculuk etmişlerdir: Çingene (gypsy) ve İspanyolca olan gitano, bunlardan sadece iki tanesidir. İkisinin de Egypt’ten (Mısır) türetildiği şeklinde bir yanılgı vardır. Tercih ettikleri Roman kelimesi ise coğrafi bir bölgeden gelmez. İnsan anlamına gelen Rom kelimesinden türemiştir.

Roman dili yazılı olarak değil, sözlü olarak hayatta kalmayı sürdürmüştür ve dil uzmanları onun kökeninin sırrını ancak 19. yüzyılın ortasında çözebilmiştir. Yapısının ve kelime dağarcığının analizleri Romanca’nın, Hint-Avrupa dili olan Sanskritçe’den (Kuzey Hindistan’ın kadim dili) türediğini ortaya koymuştur, tıpkı Hintçe, Bengalce, Gucerat dili ve Pencapça’nın olduğu gibi. Romanca’nın içinde Yunanca, Türkçe ve Farsça unsurları da bulunur. Böylece göç edenlerin Avrupa’ya Türkiye yolu ile gittiği düşüncesi ağır basmaktadır.

150 yıl sonra genetik uzmanları da aynı sonuca varmıştır. 2003 yılında bir sürü Roman, belli bazı hastalıklar ile ilintili beş farklı genetik mutasyon için inceleme altına alınmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki, Romanların kurucusu sayılabilecek bin kişilik bir grup MS 1000 yılında Hindistan’dan yola çıkıp daha sonra küçük gruplar halinde etrafa yayılmıştır. Bu da Avrupa’nın her yerinde rastlanan karışık Roman aksanı örüntülerini açıklamaktadır.

Son bin yılın büyük kısmında Romanların yer değiştirme ve uyum sağlama yeteneği, gittikleri yerde karşılaştıkları yerleşik halkın onlara çektirdikleri eziyete denktir. Doğu Avrupa’da köleleştirilmiş, İspanya’da varoşlara itilmiş, Fransa ve İngiltere’de saçları sıfıra vurularak ve kulakları kesilerek işaretlenmiş, içinden geçtikleri ülkelerde yasalar ve sosyal kurallar hiçe sayılarak olumsuz ayrımcılığa kurban gitmişlerdir.

Acı dolu tarihçileri Nazi rejimi tarafından soykırıma (Porjamos, Romanca “yutulmak”) uğradıkları zaman doruk noktasına çıkmıştır. 1935 ve 1945 yılları arasında 1,5 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin edilmektedir. 2008 gibi yakın bir tarihte, İtalyan hükümeti şehirlerdeki suç oranının gerekçesi olarak Roman göçünü göstermiş, onların varlığını “ulusal bir olağanüstü hal” olarak adlandırmıştır.

Romanlar müzikleri, hikayeleri ve dilleri ile yüzyıllar boyunca Avrupa kültürünü zenginleştirmiştir. Şaşılacak miktarda İngilizce kelime Romanca’dan alınmıştır.