blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Boya renkleri ile ışık renkleri arasındaki fark nedir?

Boya maddeleri kullanılarak renk elde etmek, ışığın farklı dalgaboylarını kullanarak renk elde etmekten farklı bir işlem. Renkler, toplamalı ve çıkarmalı işlem olmak üzere iki farklı şekilde elde edilir. Toplamalı işlemde, tayfın değişik bölgeleri birbirine eklenir; çıkarmalı işlemdeyse, tayfın bir bölümünün ortadan kaldırılması ya da soğurulması söz konusudur.
Toplamalı sistemde renk oluşumunu açıklayan en güzel örnek, televizyon ya da bilgisayar ekranının renk oluşturmasıdır. Renk maddelerinin karıştırılarak renk elde etmekse çıkarmalı işlemle gerçekleşir. Çıkarmalı işlemde renkler, renk maddesinin beyaz ışığın bazı dalgaboylarını soğurup kalanları yansıttığında görülür. Yani, kırmızı renk boyası, mavi ve yeşil ışık ışınlarının tamamını ve sarının da büyük bir kısmını soğurur; yalnızca kırmızı ışık yansır. Sarı renk maddesiyse, mavi, mor ve kırmızıyla yeşilin bir kısmını uzaklaştırır. Sonuçta, kırmızıyla sarı renk maddeleri karıştırıldığında, soğurulmayan ışınların aralığını daraltır; Böylece, yalnızca tayfta görülen ışığın turuncu dalgaboyu yansır.