blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Bir inekteki su miktarı dünyadaki su miktarının kaçta kaçıdır?

Hiç kuşkusuz, elinizde birkaç temel veri olmadıkça, soruya kolay kolay cevap veremezsiniz; bu durumda bile doğru hesaplar yapmak yerine ancak kaba tahminlerde bulunabilirsiniz. Yine de birkaç temel veri ile, içinden çıkılmaz gibi görünen bir soruya cevap bulmak için bayağı iyi bir girişimde bulunabilirsiniz. Görünüşte içinden çıkılmaz sorulara tahminlerle karşılık vermenin yararı konusunda biraz daha bilgi için “Croydon’un nüfusu nedir?” sorusuna bakınız.

İneğin su tutma gücüne ilişkin bu sorunun cevabı ne olursa olsun, çok küçük bir rakam olacağını bilirsiniz. Dünya genelinde et ve süt ürünlerine yönelen insanların sürekli artmasıyla birlikte, gezegendeki inek sayısı son yıllarda çarpıcı düzeyde yükselmiş bulunuyor. Şu andan yeryüzünde yaklaşık 1,3 milyar inek var -yani dört ya da beş kişiye bir inek düşüyor. Böylece tek bir inekteki suyun bütün ineklerdeki suya oranı yüzde birin milyarda birinden, yani yüzde 0,000000001′den çok daha düşüktür.

Çoğu kimse insan vücudunun büyük ölçüde -ağırlığa göre yaklaşık yüzde 70 oranında- sudan oluştuğunu bilir; diğer memelilerin aşağı yukarı aynı su içeriğine sahip olmaları yüksek bir olasılıktır. Ortalama inek ağırlığının tahminen 500 kg olmasından, ineğin yaklaşık 350 kg, yani 350 litre kadar su taşıdığı sonucu çıkar. İşin bu kısmı oldukça kolaydır.

Dünyadaki su hacmine ilişkin bir tahmine varmak ise çok daha zordur. Muhtemelen en iyi yol (toplamın yüzde 3′ünden az olan) tatlı su, buz ve atmosfer nemini gözardı ederek, okyanuslardaki su hacmine yoğunlaşmaktır. Dünyanın dörtte üçünün suyla kaplı olduğu varsayımından hareketle, bir kürenin yüzey alanına ilişkin formüle göre okyanusların alanını hesaplayabilirsiniz. Bu formül 4 çarpı pi sayısı çarpı yarıçapın karesidir. Yarıçap 6400 km olduğuna göre, bunun karesi yaklaşık 41 milyondur. Dört çarpı pi sayısı yaklaşık 12,5′tir. Böylece dünyanın yüzey alanı çok kabaca 500 milyon kilometrekare, bunun dörtte üçü de yaklaşık 360 milyon kilometrekare olur. Okyanusların ortalama derinliği muhtemelen 4000 metredir. Bu durumda dünyadaki su hacmi 360 çarpı 4000 kilometreküp, yani 1.440.000 kilometreküp ya da 1440 katrilyon litre olur. İnekteki suyun yüzdesini bulmak için, inekteki suyun hacmini dünyadaki suyun hacmine böler ve sonucu 100 ile çarparız. Cevap yaklaşık yüzde birin milyarda 0,00025′i, yani yüzde 0,00000000000025 olarak çıkar.

Bu tamamen akademik bir alıştırma olsa da , inek ve su arasındaki bağlantı önemlidir. Et için inek yetiştirmek inanılmaz miktarda suyu gerektirir. İnekler bir sürü su içtikleri gibi, yemleri yetiştirilirken bir sürü su kullanılır, ayrıca kesim ve et işleme süreçlerinde bir sürü su tüketilir. Yüz gramlık tek bir sığır eti hamburgerinin üretimine ortalama 5000 litre kadar su gider – aynı ağırlıktaki buğdayın üretimi için gerekenin bin katıdır bu. Yani bir yıl boyunca haftada sadece iki hamburger yediğiniz,de miktar yarım milyon litre suya ulaşır. Dünya nüfusunun sadece onda biri sizinle aynı sayıda hamburger yerse, hepsine yetecek sığır etini üretmek için 300.000 milyar litre su gerekir. Bu da dünyadaki tatlı suyun çok büyük bir oranıdır -beşte birin biraz altında! Bazı insanların sığır eti tüketimindeki artışın aynen sürmesi halinde büyük bir su krizi ile karşılaşmamızdan endişe etmesinin sebebi budur.