blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Bazı kurbağaların cinsiyet değiştirebildikleri doğru mu, bu nasıl oluyor?

Bu oldukça karmaşık bir konu. Üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmış ancak kesin bir tanım ya da cevap vermekten henüz uzağız. Her şey, hangi genlerin etkin kılınmasıyla ilgili. Çalışmalar seks kromozomlarının bu konuda pek de belirleyici rol oynamadıklarını ortaya çıkarmış. Geleneksel olarak dişi cinsiyetinin ortaya çıkması için iki X kromozomunun mevcut olması gerektiği biliniyor. Bu iki kromozomdan birisi Y olunca birey erkek oluyor. Farklı cinslere sahip bireyleri olan çoğu organizmada da bu böyle işliyor. Ancak, Y kromozomunun erkek cinsiyetini belirleyen kromozom olduğu bilinse de, moleküler biyoloji ve gen mühendisliği teknikleri kullanılarak XX kombinasyonundan erkek, XY kombinasyonunda da dişi cinsler üretmek mümkün olabiliyor. Bunlar olağan üstü nadir durumlar ama, X ve Y kromozom faktörü dışında, muhtemelen her iki kromozomda da bulunan bir genin cinsiyeti belirleyebileceği şeklinde bir anlayışa da yol vermiş bulunuyor.

Şimdi kurbağalara ve bu tür olayları sergileyen diğer organizmalara bakarsak, bir cinsiyet organının yok olup diğerinin gelişmesine olanak verecek geni ya da genleri etkin kılacak üyelerin o organizmalar nüfusu içindeki sayısına duyarlı kimyasal tetiklerin olduğu sanılıyor. Bu da türlerin üretkenlik başarılarının devamı için evrilerek geliştirdikleri bir yetenek ve avantaj olsa gerek diye düşünülüyor.