blank
7+3=

Sorduğunuz sorular ekibimiz tarafından itina ile cevaplanıp posta kutunuza haber bırakılır. İletişim için bu formu değil de mail adresimizi kullanmanız daha makul olacaktır.

İlginç Sorular

Balmumundan bal nasıl ayrıştırılır ve süzme bal elde edilir?

TÜRK GIDA KODEKSİ Bal Tebliği (Tebliğ No: 2000/39) 22.10.2000/24208)’ne göre bal; bal arılarının çiçek nektarlarını, bitkilerin veya bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra, kendine özgü maddelerle karıştırarak değişikliğe uğratıp, bal peteklerine depoladıkları tatlı maddeyi ifade eder. Orijinine göre; çiçek balı; arıların bitki çiçeklerindeki nektarlardan ürettikleri; salgı balı; arıların bitkilerin canlı kısımlarından veya bitki üzerinde yaşayan canlıların salgılarından ürettikleri baldır.

Piyasaya sunuluş şekline göreyse; petekli bal; petek içinde piyasaya sunulan balı; doğal petekli bal; tamamıyla arılar tarafından üretilen doğal peteği içinde tüketime sunulan balı; temel petekli bal; gerçek balmumundan çeşitli metotlarla, iki tarafı preslenerek hazırlanmış, sterilize edilmiş, işçi ve erkek arı petek hücrelerinin temelini teşkil eden ince levha şeklindeki peteği içinde piyasaya sunulan balı, süzme bal; ortam sıcaklığı 35°C’ı geçmeyecek biçimde petekli balın santrifüj metodu veya dinlendirilerek süzülmesi ile elde edilen balı; kristalize süzme bal; kristalizasyon metotlarının herhangi birine tabi tutularak veya balın kristalleşmesi için herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın tamamen veya kısmen şekerleşmiş, krema ve fondan kıvamdaki balı; pres bal; petekli balın basınç altında ortam sıcaklığı 40°C’ı geçmeyecek biçimde sızdırılması ile elde edilen balı ifade eder.